01 Września - 69 Rocznica wybuchu II wojny światowej.