27.05.2009 Uroczystości z okazji 20. rocznicy nadania szkole nr 38 sztandaru

 

 

Festyn Historyczny w szkole Podstawowej nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy