XXIII Zjazd Kawalerzystów II RP

 

 
Płk Marian Michniewicz, płk Antoni Ławrynowicz, mjr Zbigniew Makowiecki, rtm. Tadeusz Bączkowski, rtm. Jerzy Brzozowski, por. Józef Adamczyk i por. Wacław Werenczuk przybyli do Grudziądza – stolicy polskiej kawalerii na XXIII Zjazd Kawalerzystów, który odbywał się w 85. rocznicę utworzenia w Grudziądzu Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii i 20. rocznicę założenia Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej.
 
W spotkaniu, które odbyło się od 19 do 21 sierpnia, wzięli udział absolwenci Centrum Wyszkolenia Kawalerii, ich rodziny i przyjaciele, a także Prezydent Grudziądza Robert Malinowski, Wicewojewoda Kujawsko- Pomorski Zbigniew Ostrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka, przedstawiciele wojska, samorządu grudziądzkiego oraz instytucji kultury, delegacja Szwadronu Wojska Polskiego, Kół i Stowarzyszeń Pułkowych Kawalerii, członkowie i sympatycy Fundacji.
Zjazd, już tradycyjnie, rozpoczął się od złożenia kwiatów przy obelisku upamiętniającym absolwentów Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii i na grobie pierwszego komendanta Centralnej Szkoły Kawalerii gen. Stefana de Castenedolo Kasprzyckiego. Główne uroczystości odbyły się w sobotę, 20 sierpnia. Uczczono pamięć gen. Tadeusza Bora Komorowskiego, ostatniego komendanta Centrum Wyszkolenia Kawalerii, składając kwiaty pod obeliskiem. Następnie uczestnicy zjazdu udali się do koszar im. Księcia Józefa Poniatowskiego w 8. Grudziądzkim Batalionie Walki Radioelektronicznej, gdzie podczas I Zjazdu Kawalerzystów II RP w 1989 r.  umieszczono specjalną tablicę. Na pamiątkę tegorocznego spotkania zasadzono symboliczny dąb. Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Dowództwa Wojsk Lądowych płk Krzysztof Olszak oraz dowódca 8. Batalionu Walki Radioelektronicznej ppłk Zbigniew Nowak wręczyli kawalerzystom Odznaki Pamiątkowe 8 b WRE.
Kawalerzyści, uczestnicy Zjazdu oraz grudziądzanie i goście naszego miasta mieli również okazję, by zobaczyć na Błoniach Nadwiślańskich inscenizację historyczną „Potyczki wrześniowe 1939 r.” z udziałem kawalerii, artylerii i piechoty. Odbyła się także promocja Narodowych Sił Rezerwowych.
W CK Teatr z okazji 20-lecia założenia Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej zorganizowano uroczystą galę, na scenie pojawili się soliści Opery Bałtyckiej, którzy zaśpiewali „Koncert z kawaleryjską fantazją”. Dyrektor Narodowego Banku Polskiego Waldemar Szostak zaprezentował monetę „Ułan II Rzeczpospolitej”, ostatnią z serii „Historia Jazdy Polskiej” przygotowaną przez NBP.
- Wieloletnia działalność Fundacji nadała nowe znaczenie wartościom, jakimi  są wiedza i zamiłowanie do historii swojego miasta. Pragnę wyrazić szacunek dla wspaniałych dokonań Fundacji, którą Pani kieruje. Aktywny udział stowarzyszenia w życiu kulturalnym miasta przynosi nam wiele chluby, angażuje wiele osób oraz instytucji. Pragnę podkreślić niedający się oszacować wkład Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w pielęgnowanie jednej z najbardziej wyrazistych kart historii Grudziądza – mówił prezydent Robert Malinowski.
- Melduję Prezydentowi Grudziądza, że Grudziądz po raz kolejny stał się stolicą polskiej kawalerii, że tradycje Centrum Wyszkolenia Kawalerii żyją w nas, dzięki tym corocznym spotkaniom. Historia grudziądzkich kawalerzystów nie została zapomniana, nie przykrył ją kurz, na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci, przekażemy je również kolejnym pokoleniom. To dla mnie ogromny zaszczyt i największy honor, że mogę przewodniczyć tak niezwykłej Fundacji. Dziękuję wszystkim, którzy ją tworzą i pracują z nami – powiedziała Karola Skowrońska, Przewodnicząca Fundacji na Rzecz tradycji Jazdy Polskiej.
XXIII Zjazd Kawalerzystów zakończył się w niedzielę mszą św. w Bazylice Kolegiackiej i złożeniem kwiatów przy pomniku Żołnierza Polskiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.    
Przypomnijmy, utworzenie w Grudziądzu Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej zaproponowano w 1990 r. podczas II Zjazdu Kawalerzystów. Celem Fundacji jest organizowanie i prowadzenie działalności muzealnej związanej z historią jazdy polskiej, upowszechnianie jej dziejów oraz popularyzacja tej tematyki. Jej założycielami byli: rtm. Włodzimierz Bernard, rtm. Władysław Janiszewski, rtm. Stanisław Radomyski, rtm. Andrzej Sobański. Stowarzyszenie organizuje coroczne spotkania absolwentów CWK, zgromadziło także wiele eksponatów, które przekazano do grudziądzkiego Muzeum. W odrestaurowanym Pałacu Opatek utworzono Sale Tradycji Jazdy Polskiej, w których na stałej wystawie „Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu – Kolebka Polskiej Kawalerii” prezentowane są zbiory kawaleryjskie. Ozdobą ekspozycji jest buzdygan gen. Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego. Z okazji XX Zjazdu Kawalerzystów odsłonięto  rzeźbę plenerową „Ułan i dziewczyna”.

 za: www.grudziadz-info.pl