Odszedł ppłk. Antoni Antoniewicz

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Antoni Antoniewicz urodził się 2 października 1914 r. Dzieciństwo i młodość spędził w Augustowie, gdzie ojciec był burmistrzem i Białymstoku. W 1937 r. ukończył Szkołę Podchorążych Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Kawalerii    w Grudziądzu - XIV promocja oficerska im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, z przydziałem do 16 pułku ułanów.
W Kampanii Wrześniowej, jako podporucznik, dowodził plutonem w drugim szwadronie pułku, walczącego w składzie Pomorskiej Brygady Kawalerii. Walczył pod Lubiewem, Bukowcem i Grupą, gdzie został ranny. Dostał się do niemieckiej niewoli, do 1.04.1945 r. przebywał w oflagach w Lubece  i Woldenbergu. Koniec wojny zastał go w Paryżu, tam spotkał swoją przyszłą żonę. Zamieszkał w Londynie, gdzie bardzo aktywnie włączył się w życie emigracji. Wielki patriota, dbał o wychowanie swoich dzieci  w duchu polskości. Wieloletni prezes, następnie prezes honorowy, Koła 16. Pułku Ułanów, członek Zarządu Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii. Płk. Antoniewicz odznaczony był Krzyżem Walecznych i wieloma innymi odznaczeniami, polskimi i obcymi.             
Przy każdej sposobności przyjeżdżał do kraju. Mieliśmy szczęście dostąpić zaszczytu poznania Go osobiście. Jawił się jako dusza towarzystwa, wspaniały gawędziarz o niespożytej energii. Przy nim można było poczuć czas, który minął..  Odwiedzał Białystok, Bydgoszcz, Grudziądz, Słupsk. Dbał, by tradycje Jego pułku były pielęgnowane i w naszym mieście i w Słupsku, gdzie jeden z batalionów 7. Brygady Obrony Wybrzeża przyjął barwy    i tradycje. Był jednym z inicjatorów I Zjazdu Kawalerzystów II RP, a od 1991 r. członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu . Zmarł 12 sierpnia 2011 r. w Londynie i tam 26 sierpnia został pochowany.