odsłonięcie pomnika powstańców w Brzozie

Na miejscu zbiorowej mogiły powstańczej, z inicjatywy Franciszka Sikorskiego i powołanego przez niego
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika, 27 maja 1923 roku odsłonięto obelisk.
W uroczystościach uczestniczył ówczesny prezydent Bydgoszczy dr Bernard Śliwiński.
Pomnik w dwudziestoleciu międzywojennym był miejscem obchodów corocznych świąt kościelnych,
państwowych, uroczystości patriotycznych i lokalnych.
W 1940 roku na rozkaz władz hitlerowskich monument został zniszczony. Po zakończeniu II wojny światowej, w 1945 roku, społeczeństwo Brzozy i powiatu bydgoskiego, w miejscu zniszczonego pomnika postawiło drewniany krzyż. We wrześniu 1964 miało miejsce uroczyste odsłonięcie obeliska wraz z tablicą pamiątkową. W tym kształcie pomnik przetrwał do wiosny 2010 r.
 
          
                                     
            

 fot.Błażej Wełnitz