Sztandar w Warszawie

15 kwietnia

Sztandar 16 Pułku Ułanów Wlkp. pochylił się nad trumnami Pary Prezydenckiej,  wystawionymi  w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Wyjazd możliwy był dzięki Kolegom ze Związku Oficerów Rezerwy.