Rozmowa z ppłk. A. Antoniewiczem

Rozmowa telefoniczna z ppłk. Antonim Antoniewiczem, zamieszkałym w Londynie ostatnim oficerem naszego Pułku, który łączy się z nami w tych trudnych dla Narodu chwilach.

Pan pułkownik, pomimo swoich 95 lat, cieszy się doskonałym zdrowiem i pozdrawia wszystkich Szesnastaków.