Święto ZS nr 7 im.16 P.UŁ. Wlkp. w Bydgoszczy

Dnia 14.05.w Zespole Szkół nr7 w Bydgoszczy miały miejsce uroczystości związane z kolejną rocznicą nadania imienia naszego pułku.Jest to jednocześnie data święta szkoły. Złożono kwiaty pod tablicą pamiątkową w szkole oraz pod pomnikiem poległych ułanów.
Tuż po oficjalnych uroczystościach nastąpiła część artystyczna oraz festyn sportowy z konkurencjami sprawności ułańskiej. W imprezie uczestniczyła delegacja naszego koła      w składzie G.Bobnis, B.Ławicka, B.Duszyński.