15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego
Poczet sztandarowy koła uczestniczył w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego w Fordonie na zaproszenie Związku Oficerów Rezerwy RP im. marszałka J. Piłsudskiego.