11 listopada - Brzoza

Reprezentacja Koła w składzie : B.Duszyński, A.Gołowacz, H.Gotówka, T.Włodarczyk, D.Piotrowski, uczestniczyła w manifestacji patriotycznej i pochówku prochów powstańców wielkopolskich w podbydgoskiej Brzozie.