Konkurs w Bukowcu

18 września 2009r., w ramach obchodów 70 rocznicy bitwy 16 Pułku pod Bukowcem, w miejscowej szkole podstawowej, noszącej imię pułku, przeprowadzono konkurs "Wiedzy o Patronie" połączony z pracami plastycznymi.

Nasze Koło objęło honorowy patronat nad przedsięwzięciem. Uczestnikami konkursu byli uczniowie wszystkich trzech szkół noszących imię 16 Pułku Ułanów Wlkp. w regionie, tj. z Bydgoszczy, Bukowca i Grupy.

Test sprawdzający wiedzę o dziejach Pułku opracował kolega Marek Holak.

Marzeniem Pani Dyrektor Łucji Ludkiewicz jest, aby  konkurs na stałe wpisał się w kalendarz imprez Jej szkoły.