Jubileusz ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

26 września

Poczet (jak jeden mąż jednocześnie członkowie Związku Oficerów Rezerwy), uczestniczył w obchodach 90-ej rocznicy utworzenia Związku. Były nagrody i odznaczenia (B.Duszyński).

   

    

               

 fot. Marek Uselis