spotkanie opłatkowe

17 grudnia

      Tradycyjnie już, spotkaliśmy się w Zespole Szkół Nr 7, aby podzielić się opłatkiem. Byli gospodarze-z Panem Dyrektorem, Pani Grażyna Kufel-Przewodnicząca Rady Osiedla Błonie, ks. płk Surma, koledzy ze Związku Oficerów Rezerwy. Nie dotarli tylko goście ze Szkoły w Grupie, a to z powodu awarii autobusu (pozdrawiamy!).

Miłym akcentem było odznaczenie kol. Henryka Srebrnym Medalem za Zasługi dla ZOR. Gratulacje!

 

foto: daras