por. Roman Pigłowski

por. Roman Pigłowski – oficer informacyjny 16 Pułku Ułanów Wlkp.

 

Porucznik Roman Pigłowski urodził się 26 lipca 1910 roku w Lublinie. Ukończył Korpus Kadetów Nr 2, który przeniesiono z Modlina do Chełmna.
Od września 1929 roku rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Kawalerii CWK w Grudziądzu, którą ukończył w 1931 roku. Od tego roku rozpoczął też służbę w 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy. W dniu wybuchu wojny 1939 roku pełnił funkcję oficera informacyjnego pułku. Po ciężkich walkach stoczonych przez pułk w okolicach Grupy dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał do stycznia 1945 roku w oflagach Lubeka, później Woldenberg IIC.   Po zakończeniu działań wojennych przez krótki okres 1945 roku pracował w PCK w Bydgoszczy. Od czerwca 1945 roku do września 1948 roku pełnił służbę w Wojsku Polskim na stanowiskach Zastępcy Dyrektora Nauk Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Modlinie, wykładowcy broni pancernej Oficerskiej Szkoły Piechoty i Kawalerii w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie oraz referenta Inspekcji i Spraw Wojskowych w gabinecie Naczelnego Dowódcy WP i Ministra Obrony Narodowej gen. M. Żymierskiego. Od września 1948 roku na własną prośbę przeniesiony do rezerwy w stopniu majora.
Kolejno pracował w resorcie kinematografii jako naczelnik wydziału oraz w spółdzielczości kinematograficznej. Zmarł 7 grudnia 1962 roku w Warszawie.

 nota i fotografie przesłane przez Panią Wiesławę Pigłowską