Sztandar dla ZOR

11 sierpnia

        Jako poczet sztandarowy, wzięliśmy udział w nadaniu sztandaru Zarządowi Okręgu Kujawsko-Pomorskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/aktualnosci/sztandar-dla-oficerow-rezerwy.html