przekazanie sztandaru ZOR do Sali Tradycji 1 Brygady Logistycznej.