Szkoła Bukowiec

22 października

 

2 października 2014 roku zorganizowano obchody  jubileuszowe 50-lecia Szkoły Podstawowej w Bukowcu.
Uroczystości rozpoczęły się złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy przez szkolną społeczność na mogile poległych żołnierzy 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. To właśnie 16. Pułk patronuje od kilku lat szkole. Następnie nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście uczestniczyli w uroczystej mszy świętej w intencji obecnych i byłych pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców, którą odprawił proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Bukowcu, ks. Tadeusz Chamier Ciemiński. Po liturgii wszyscy uczestnicy przemaszerowali ulicami Bukowca do szkoły, gdzie zgromadzone delegacje złożyły pamiątkowe wiązanki pod tablicą upamiętniającą patrona podstawówki.
Najważniejsza część uroczystości odbyła się w sali gimnastycznej – była to akademia jubileuszowa, podczas której dyrektor pani Łucja Ludkiewicz wspominała historię powstania obiektu oraz nauczycieli i uczniów, którzy przez ostatnie pięćdziesięciolecie tę historię tworzyli. Oczywiście nie zabrakło wspomnienia zmarłych wychowawców, pedagogów. Okolicznościowe przemówienia wygłosili m. in. wójt Gminy Bukowiec pan Adam Licznerski, przew. Rady Powiatu pan Grzegorz Chmielewski, przedstawiciele Kuratorium Oświaty i zaproszeni goście. W trakcie akademii goście podziwiali piękne i wzruszające, starannie przygotowane występy artystyczne uczniów. W trakcie uroczystości na ręce dyrektora szkoły liczni goście przekazali gratulacje, życzenia kolejnych takich jubileuszy. Warto też dodać, że jednym z punktów było ślubowanie pierwszoklasistów.
W obchodach uczestniczyli m. in.: władze samorządowe, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, emerytowani i obecni nauczyciele szkoły, absolwent szkoły prof. Zbigniew Karpus, przedstawiciele Koła Przyjaciół 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich, Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, Związku Kombatantów z Bukowca, delegacje zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, sponsorzy oraz pozostali zaproszeni goście.za: http://bukowiec.pl