Trzebcz Szlachecki

29 maja

Patron i sztandar dla szkoły w Trzebczu Szlacheckim

W piątek, 29 maja 2015 r. nastąpiło uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Trzebczu Szlacheckim oraz poświęcenie sztandaru.

Szkoła otrzymała imię Jana Slaskiego – urodzonego w 1895 r. w majątku Trzebcz, rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego, posła IV kadencji i senatora V kadencji II RP, zamordowanego w 1940 r. w Katyniu.

W uroczystości wzięli udział uczniowie i nauczyciele szkoły oraz zaproszeni goście, a wśród nich potomkowie Jana Slaskiego: panowie Tomasz Slaski i Michał Slaski z żoną i córkami (wnukowie Jana Slaskiego, synowie jego najmłodszego syna Andrzeja), Jan Dąbrowski (wnuk Jana, syn jego córki Iwony Dąbrowskiej, zd. Slaskiej), Maria Łubieńska  i dr Cecylia Iwaniszewska z synem (córki Zofii Slaskiej, siostry senatora).

Poświęcenia sztandaru dokonał proboszcz parafii Trzebcz, ks. Mariusz Malinowski podczas mszy odprawionej przed szkołą. Nastąpiło też złożenie wiązanek przy Drzewie Pamięci zlokalizowanym na terenie szkolnym oraz przy tablicy pomordowanych mieszkańców Trzebcza znajdującej się na ścianie kościoła.

Dalsza część uroczystości odbywała się w sali gimnastycznej. Przedstawiciele rodziców przekazali wówczas sztandar uczniom. Były też przemówienia, podziękowania, występ artystyczny uczniów oraz wystąpienie wnuka patrona szkoły – Jana Dąbrowskiego. Na ręce pani dyrektor złożono okolicznościowe upominki.