Obchody osiemdziesiątej rocznicy walk 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich pod Bukowcem

8 września 2019

8 września 2019 r. główne, niedzielne uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego oraz przemarszu kombatantów, kompanii honorowej Wojska Polskiego, samorządowców, orkiestry, zgromadzonych delegacji spod budynku urzędu gminy do kościoła parafialnego w Bukowcu. Uroczystą mszę świętą w intencji poległych żołnierzy z 16. Pułku odprawił ks. Tadeusz Chamier Ciemiński, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski. Po mszy był przemarsz pod pomnik ku czci żołnierzy. Przy mogile zgromadzili się mieszkańcy gminy, samorządowcy, poczty sztandarowe szkół, jednostek OSP, kombatantów, delegacje oraz żołnierze 3. Batalionu Drogowo-Mostowego z Chełmna. Po odegraniu hymnu państwowego okolicznościowe przemówienia wygłosili wójt gminy Bukowiec pan Adam Licznerski oraz doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, pan Jerzy Kowalik. W rocznicę pamiętnych walk pod Bukowcem wójt gminy Adam Licznerski, Marek Pasturczak – syn dowódcy baterii 11. Dywizjonu Artylerii Konnej oraz por. Marek Holak z Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Bydgoszczy uroczyście odsłonili tablicę pamiątkową i informacyjną, poświęconą wydarzeniom sprzed 80 lat. Następnie ksiądz Tadeusz Chamier Ciemiński odmówił modlitwę w intencji poległych Ułanów, a także poświęcił odsłoniętą tablicę. Był apel pamięci odczytany przez kapitana Roberta Wal z 3. Batalionu Drogowo-Mostowego i salwa honorowa, a delegacje złożyły wiązanki. Na zakończenie tej części uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Cecylia z Bukowca i orkiestry dętej ze Świecia.

Wiele emocji przyniosła kolejna edycja konkursu kawaleryjskiego o szablę przechodnią 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. W tym roku najlepszy okazał się Łukasz Lewandowski a kolejne miejsca zajęli Dawid Wołoch i Wojciech Lemańczyk. Zawody prowadził por. Marek Holak. Dodatkową atrakcją tego dnia były pokaz musztry konnej oraz stanowiska aktywizujące o tematyce wojskowej. Zadaniem uczestników pokazów było wykonanie kilku zadań sprawnościowych.

Podczas uroczystości gościliśmy między innymi Jerzego Kowalika - doradcę Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, Wicestarostę Świeckiego Franciszka Koszowskiego oraz radną Rady Powiatu Stanisławę Kuffel, zastępcę komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu majora Krzysztofa Janczaka, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Jerzego Krzemińskiego, prezesa Koła Przyjaciół 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy Mirosława Krzemińskiego, księdza proboszcza Tadeusza Chamier Ciemińskiego, zarząd Stowarzyszenia Polski Klub Kawaleryjski, Marka Pasturczaka – syna dowódcy baterii 11. Dywizjonu Artylerii Konnej, przedstawicieli i delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz uczestniczące w uroczystościach rodziny poległych Ułanów, samorządowców, przedstawicieli oświaty, a także stowarzyszeń, przedstawicieli straży pożarnej i policji.

Należy podkreślić, że obchody zostały objęte patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej. Ponadto nasz samorząd składa podziękowanie za wsparcie wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, a w szczególności Oddziałowi Terenowemu Polskiego Klubu Kawaleryjskiego w Bydgoszczy, jednostce wojskowej z Chełmna, orkiestrze dętej ze Świecia, strażakom OSP, Policji i służbom medycznym.

 

bukowiec.pl/gallery/obchody-osiemdziesiatej-rocznicy-walk-16-pulku-ulanow-wielkopolskich-pod-bukowcem-2019