Inscenizacja szarży pod Krojantami

4 września

też byliśmy....