100 rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy

19 stycznia

 

           

Tłumnie zebrani na Starym Rynku bydgoszczanie mogli oglądać rekonstrukcję wydarzeń z 20 stycznia 1920 r. Inscenizacja rozpoczęła się o godz. 14, a uczestnicy mogli wówczas przenieść się w czasie o równo sto lat i zobaczyć wjazd polskiego wojska do Bydgoszczy i powitanie gen. Józefa Dowbor- Muśnickiego.

Oprócz tego z balkonu ratusza usłyszeć można było przemowę Hugo Wolffa oraz Jana Maciaszka z symbolicznego przekazania kluczy do miasta i posłuchać opowieści o tym, jak wyglądała Bydgoszcz w dniu odzyskania niepodległości. Grupy rekonstrukcyjne odśpiewały „Rotę”, której jedyny zachowany rękopis znajduje się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przechodnie mogli natknąć się na gazeciarzy z pamiątkowym wydaniem Dziennika Bydgoskiego, historyczne samochody, zaprzęgi wojskowe oraz pułki ułanów na koniach. Na rynku pojawiły się patriotyczne akcenty - ratusz i biblioteka zostały przyozdobione biało-czerwonymi flagami.

 Inscenizacja zakończyła się polonezem, który zakończył się na Wyspie Młyńskiej. Tam na chętnych czekały stoiska z bronią z tamtego okresu, grupy rekonstrukcyjne, z którymi można było zrobić sobie zdjęcie, krupnik oraz tort przygotowany przez mistrzynię cukiernictwa - Jowitę Woszczyńską.

www.facebook.com/pg/16puw/photos/

20 stycznia

20 stycznia 1920 roku do Bydgoszczy wkroczyły pierwsze oddziały Wojska Polskiego. Dokładnie sto lat od tego historycznego wydarzenia, w poniedziałek, 20 stycznia 2020 roku zostały odsłonięte tablice, upamiętniające Ojców Niepodległości: Józefa Piłsudskiego - Hotel „Pod Orłem” (ul. Gdańska 14); gen. Józefa Hallera - CM UMK (ul. Jagiellońska 13-15); Romana Dmowskiego - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli (ul. Jagiellońska 9) i Wojciecha Korfantego - Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki (ul. Jagiellońska 3). Wszyscy czterej działacze narodowi gościli kiedyś w Bydgoszczy: marszałek Piłsudski jako naczelnik państwa odwiedził Bydgoszcz w czerwcu 1921; Roman Dmowski - który razem z Ignacym Paderewskim podczas konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku skutecznie zabiegał o korzystne dla Polski zapisy w traktacie wersalskim – odwiedził nasze miasto w kwietniu 1927 i wygłosił przemówienie wzywające do odrodzenia narodowego; Wojciech Korfanty w styczniu 1919 roku - w gmachu, który mieści obecnie Urząd Wojewódzki - prowadził w Bydgoszczy rokowania z niemiecką administracją na temat autonomii Wielkopolski, zanim jeszcze wysokie umawiające się strony rozstrzygnęły kwestię polskich granic w traktacie wersalskim; generał Józef Haller w listopadzie 1920 wizytował szpital Czerwonego Krzyża, na rektoracie Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W uroczystym odsłonięciu tablic pamiątkowych uczestniczył marszałek województwa Piotr Całbecki, wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele władz miasta na czele z wiceprezydentem Michałem Sztyblem. Warto dodać, że w odsłonięciu tablicy Wojciecha Korfantego na fasadzie Urzędu Wojewódzkiego uczestniczyli krewni narodowego działacza – Bronisław i Maciej Korfanty. W gmachu Urzędu Wojewódzkiego marszałek Piotr Całbecki oraz wojewoda Mikołaj Bogdanowicz w obecności posłanki Ewy Kozaneckiej uhonorowali zasłużone osoby Medalami Odzyskanej Niepodległości nadanymi przez Prezydenta RP. Mikołaj Bogdanowicz wręczył także okolicznościowe Medale Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Całość uroczystości zwieńczył wykład dr. Marka Szymaniaka, kierownika Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, który przedstawił rys historyczny na temat okoliczności powrotu Bydgoszczy w granice niepodległej Polski.

Koło reprezentowała delegacja, która wręczyła Marszałkowi Województwa pamiątkowy ryngrafion, przzyznany za Jego przychylność względem naszych inicjatyw.

www.facebook.com/pg/16puw/photos/

 

22 stycznia

Na ścianie gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Starym Rynku odsłonięta została, przez min. wicemarszałka województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego i wiceprezydenta Bydgoszczy Michała Sztybela,  tablica upamiętniająca generała Józefa Dowbor-Muśnickiego.

"Józef Dowbor-Muśnicki (1867- 1937) 22 stycznia 1920 r. jako dowódca Frontu Wielkopolskiego na czele polskich oddziałów wkroczył do Bydgoszczy. Po uroczystościach na Starym Rynku, w obecności przedstawicieli wojsk Ententy, odebrał defiladę Wojsk Polskich na placu Wolności" - brzmi napis na tablicy.

To już piąta tablica odsłonięta w czasie obchodów 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Polski. Tablica ufundowana została z funduszy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego.

www.facebook.com/pg/16puw/photos/