101. rocznica powołania 2 Pułku Ułanów Wielkopolskich

29 maja

 

Dnia 29 maja 1919 roku, Naczelny Dowódca wojsk wielkopolskich, generał Józef Dowbor-Muśnicki, rozkazem dziennym Nr 145 Dowództwa Głównego Sił Zbrojnych w byłym zaborze pruskim, nakazuje przystąpić do formowania 2-go pułku ułanów wielkopolskich (późniejszego 16-go).