majówka w Małych Rudach

1 maja

Po starciach na pochodzie 1-majowym zebraliśmy się, dla ochłonięcia, przy ognisku w Stajni Parta. Ważnym oficjalnym punktem spotkania było wręczenie aktów nadania prawa noszenia barw pułkowych dwóm nowym kolegom, ułanom ochotnikom: Tobiaszowi Grządzieli i Sebastianowi Nadolnemu.