ogłoszenia

 

Bydgoszcz, 17.06.2019r.

Uchwała Nr 7/2019
Zarządu Koła Przyjaciół 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich
im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera

    Na podstawie §17 pkt 1-3 oraz §21 pkt 1 Statutu Koła Przyjaciół 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera, zwołuje się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28.06.2019r. o godz. 1700, w Białych Błotach, ul. Leśna 1 (Szkółka Leśna Białe Błota)  
II termin-godz. 1800, w tym samym miejscu.