Święto Pułkowe

26 lipca

Fragment „Złotej Księgi” 16 Pułku Ułanów , rok 1934:

 III. Bitwy z konną armią Budionnego pod Beresteczkiem i Brodami.
Po
reorganizacji i uzupełnieniu wszedł pułk w skład IV brygady kawalerii pod d-twem płk Gustawa Orlicz-Dreszera, która dnia 20 VII 1920 roku wyruszyła przez Sokal do Horochowa. W dniach 24 i 25 VII-IV brygada kaw. nawiązała bezpośrednią styczność z konną armią Budionnego i otrzymała rozkaz rozpoznania w kierunku na Brody oraz nawiązania łączności z 18 DP. Dnia 26 VII otrzymał pułk chwilowo bez I i IV szwadronu rozkaz utrzymania wsi Smarzów. Obrona wsi przy przeważających siłach Sowietów była bardzo ciężka. Po szarży konnych oddziałów sowieckich i użyciu broni maszynowej i artylerii prawe skrzydło pułku zostało przełamane. Dzięki przytomności por. Ślaskiego, który do nadejścia 1 pułku szwoleżerów,ubezpieczał w szyku konnym obronę pułku,szarżował pod Zawidczami,gdzie zdobył sztandar i jedną taczankę 36 pułku kawalerii sowieckiej. Z zachodniej części wsi nieprzyjaciel został wyparty przez kontrszarżę I szwadronu i 1 pułku szwoleżerów, prowadzonych przez d-cę 16 pułku ułanów. O godzinie 18 spieszone szwadrony pułku ruszyły do natarcia i przy współudziale oskrzydlającego manewru 2 pułku szwoleżerów zdobyły umocnioną pozycję nieprzyjaciela we wsi Szczurowice. Przydzielony do pułku por. Ludwik Szweicer obejmuje IV szwadron. Następnie pułk bronił przeprawy w Szczurowicach, odpierając wszystkie próby przedostania się Sowietów przez Styr. Dnia 28 VII po ciężkim ostrzale Szczurowic i stratach w obronie utrzymała się garstka obrońców z I szwadronu i d-cą Janem Ślaskim,która udaremniła dwóm brygadom 6 Dyw. Kaw. sowieckiej wszystkie próby sforsowania mostu. O godzinie 21 ogień ustał i dzielna obsada Szczurowic po wykonaniu zadania została zluzowana przez IV szwadron 1 pułku szwoleżerów. W walkach pod Szczurowicami pułk poniósł straty w ilości 41 zabitych i rannych,w tej liczbie rannych 5 oficerów i 1 podchorąży-(wśród nich 2 dowódców szwadronów por. Wiktor Mirny i ppor. Kazimierz Kosiarski) poległ ppor. Stanisław Lubecki).


 

 

zdjęcia: Darek Piotrowski