Święto Wojska Polskiego

Fordon, 15 sierpnia

Tradycyjnie, na zaproszenie Pana płk Romana Misiaka, Prezesa Zarządu Okręgu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, poczet sztandarowy Koła wziął udział w uroczystej Mszy św. z okazji Święta Wojska Polskiego.