Trening w strzelaniu

28 lutego 2009 
Strzelaliśmy z broni :

  pistolet CZ

 7,62 mm pistolet maszynowy PPSz