XX zjazd Kawalerzystów II RP

22 - 24 sierpnia 2008 

XX Jubileuszowy Zjazd Kawalerzystów II RP  w Grudziądzu.
23.08.08 Rewia kawalerii na Błoniach Nadwiślańskich.